Wildplukwandelingen in natuurgebieden van Het Groninger Landschap

In samenwerking met Het Groninger Landschap organiseren wij in juni 2024 een viertal wildplukwandelingen in natuurgebieden van het Groninger Landschap. Op vrijdag 7  juni in natuurgebied Hunzezone, op woensdag 12 juni in natuurgebied Letterberterpetten, op woensdag 19 juni in natuurgebied Leinwijk en op zaterdag 29 juni bij Steenfabriek Rusthoven

Ben je benieuwd welke eetbare wilde planten er op dit moment te vinden zijn? Wandel mee en leer meer over lokale culinaire en geneeskrachtige planten in het wild. Deze wandelingen worden begeleid door Sanne Scheltena, culinair wildplukker en wildplukgids in Groningen en omgeving.

Wildplukwandeling in Natuurgebied Hunzezone
vrijdag 7-6-2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur

Rond de stad Groningen zijn nog maar weinig overblijfselen te vinden van de Hunze, de rivier die vanuit Drenthe naar de Waddenzee kronkelde. Maar in dit kleine gebied, ingeklemd tussen bedrijventerreinen, stroomt nog een oud stukje Hunze. Een oude meander en hoge oeverwallen zijn nog goed te zien en vertellen de historie van het Groninger landschap. Er veel natuur te zien in de Hunzezone, waar al het regenwater van de omliggende bedrijventerreinen wordt verzameld. Dit zorgt voor erg schoon water en een grote diversiteit aan planten en dieren.

Wildplukwandeling in Natuurgebied Lettelberterpetten
woensdag 12-6-2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur

De Onlanden is een laagveengebied op de grens tussen Groningen en Drenthe. In het midden van de Onlanden ligt het Leekstermeer en aan de noordkant daarvan liggen de Lettelberterpetten. De naam verwijst naar de petgaten, die aan het begin van de 20e eeuw zijn ontstaan door het uitgraven van het veen. Nu 100 jaar later zijn deze petgaten weer dichtgegroeid (verland) en is er een waardevol Elzenbroekbos ontstaan. Een plankenpad voert dwars door het moerasbos en geeft je een indruk van de bijzondere vegetatie.

Wildplukwandeling in Natuurgebied Leinwijk
woensdag 19-6-2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur

Leinwijk is meer dan 10 jaar de proeftuin voor het hele Zuidlaardermeergebied geweest. In dit veldlaboratorium is de invloed van beweging in het water en wisselende waterstanden op de waterkwaliteit en de plantengroei onderzocht. De wisselende waterstanden zijn gunstig voor oever- en waterplanten. Op de kale oevers hebben zaden de kans om te ontkiemen en kunnen planten zich vestigen. Zo ontstaat een vloedmoeras.

Wildplukwandeling bij Steenfabriek Rusthoven
zaterdag 29-6-2024 van 14:00 uur tot 16:30 uur

De ruïnes van de voormalige Steenfabriek Rusthoven in Wirdum vertellen het verhaal over de baksteenindustrie, die eind negentiende eeuw floreerde in de provincie Groningen. De groeiende stad Groningen schreeuwde in doe tijd om bakstenen. Het Groninger Landschap heeft het voormalige fabrieksterrein opgeruimd, de ringoven ingericht als winterverblijf voor vleermuizen en en met een wandelpad beschikbaar gemaakt voor publiek.